Privacyverklaring Bureau van Belkum

Bureau van Belkum, gevestigd aan Hendrik Westerstraat 8, 9665 AL in Oude Pekela is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Margot van Belkum is de eigenaar van Bureau van Belkum. Zij is te mailen via margot@bureauvanbelkum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau van Belkum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Voorbeelden van gegevens die wij mogelijk van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die jij ons verstrekt via bijvoorbeeld mail en telefonisch contact.
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Bureau van Belkum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/mailing (alleen op jouw verzoek).
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Vanuit een wettelijke verplichting, zoals voor onze belastingaangifte.

Bureau van Belkum analyseert jouw gedrag op www.bureauvanbelkum.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze analyse gebeurt anoniem, dus zonder dat dit gekoppeld wordt aan jouw persoonlijke gegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bureau van Belkum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor het bewaren van persoonsgegevens. Voor het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals voor onze belastingaangifte, bewaren we gegevens maximaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau van Belkum kan jouw persoonsgegevens delen met partijen die door ons gevraagd zijn om diensten uit te voeren waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld een vormgever of websiteontwikkelaar met wie wij samen aan een opdracht voor jou werken.
Bureau van Belkum verkoopt aan niemand je persoonsgegevens en zal deze alleen aan anderen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau van Belkum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau van Belkum. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar margot@bureauvanbelkum.nl.
Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek doet, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om je privacy te beschermen.
We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht over privacy?

Ben je niet tevreden over hoe Bureau van Belkum met jouw privacy omgaat? Je kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau van Belkum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de gegevens via een veilige verbinding worden verstuurd en opgeslagen worden in een beveiligde database. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via margot@bureauvanbelkum.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen ze voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan gerust contact met ons op via margot@bureauvanbelkum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau van Belkum neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.